กฏกติกาและข้อบังคับ

1. ห้ามกระทำการอันใด ที่ไปในทางดูหมิ่น "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" โดยเด็ดขาด

2. ห้ามกระทำการอันใด ที่ไปในทาง ลามก อนาจาร เกินกว่าบรรทัดฐานของสังคม

3. ห้ามกระทำการอันใด
ที่แสดงความ หยาบคาย ก้าวร้าว ดูหมิ่น เหยียดหยาม หมิ่นประมาท

4. ห้ามกระทำการอันใด ที่เกี่ยวข้องกับ ความโหดร้าย การใช้ความรุนแรง การทรมาร การทารุณกรรม

5. ห้ามกระทำการอันใด ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ และ ผิดศีลธรรม

6. ห้ามกระทำการอันใด ที่เกี่ยวข้องกับ การเมือง บิททอเรนท์ กิจกรรมลูกโซ่ทุกชนิด ลดความอ้วน รวยทางลัด ยา และอาวุธปืน

7. ห้ามกระทำการอันใด ที่เป็นการ วุ่นวาย ปั่นป่วน ก่อกวน ยั่วยุ รบกวน หรือมีเจตนาร้าย ต่อสมาชิก เจ้าหน้าที่ หรือระบบของเวปบอยซ่า

8. ห้ามปั้มกระทู้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น (ปั้มกระทู้แปลว่า โพสกระทู้เป็นจำนวนมาก อย่างไร้สาระ)

9. สมาชิกมีหน้าที่โพส ห้วข้อหรือกระทู้ ให้ตรงกับหมวดต่างๆ ซึ่งแบ่งตามประเภทและกิจกรรมไว้แล้ว โดยห้ามซื้อขายนอกหมวดซื้อขายโดยเด็ดขาด

10. ขอความร่วมมือใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

11. ขอความร่วมมือใช้ลายเซ็นที่เหมาะสม ขนาดไม่ใหญ่เกินไป

12. กระทู้ที่มีอายุเกิน 365 วันจะไม่สามารถตอบกระทู้ได้
เฉพาะกระทู้ในหมวด ซื้อขายจะมีอายุ 30 วันแล้วจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นกระทู้ ปักหมุด)

13. ห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนในหมวดโซนทุกโซน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
โดยให้ ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน ในหมวดซื้อขายแลกเปลี่ยน เท่านั้น

14. "สินค้า, บริการ, เนื้อหา" ในเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ท่านจะต้องรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในการติดต่อ ซื้อ ขาย หรือการกระทำอันใด ด้วยตัวท่านเอง หมายความว่า Boyzathailand.com จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงขอแนะนำให้ทุกท่าน ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ในการติดต่อ ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน

15. คำแนะนำ คำเตือน หรือ คำตัดสินของผู้ดูแลระบบ ถือเป็นที่สุดในทุกกรณี
เจตนาและวัตถุประสงค์
เวปบอยซ่ามีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์รวม ของผู้ที่ชื่นชอบในการแต่งรถ
ถือเป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความรักและชอบในแนวทางเดียวกัน
และยังเพื่อเป็นการรวมกลุ่ม วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ รวมถึงรูปแบบในการตกแต่งรถ
ที่อาจจะหาไม่ได้ทั่วๆไป ไว้ให้สมาชิกสามารถแสวงหาได้โดยง่าย
ดังสโลแกนที่ว่า "รถแต่งซิ่ง อะไหล่มือสอง อะไหล่หายาก"

ทางเวปบอยซ่าไม่สนับสนุนการกระทำ หรือสิ่งอันใดที่มิชอบโดยกฏหมายทุกประการ
ไม่ว่าจะเป็นรถเถื่อน ของโจร การแข่งรถบนท้องถนน หรือกระทำอันเป็นการก่อกวนให้แก่ผู้อื่น
หากฝ่าฝืนมีโทษ"แบน"
และดำเนินการ เพื่อเอาผิดตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

ตัวอย่างกฎหมาย
มาตรา 341 : ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่ สาม ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 326 : ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่ทำให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมื่น หรือ ถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ


การกระทำการใด อันเป็นเท็จ โกหก หลอกลวง ฉ้อโกง
มีความผิดตามกฏหมายอาญา มีโทษถึงจำคุกพบ การละเมิด หรือการกระทำความผิดอื่นใด โปรดแจ้งให้ผู้ดูแลทราบ [หรือคลิกที่นี่]

ประกาศเมื่อ 27 ธค. 2551
เพิ่มเติม เม.ย.52
แก้ไขเรียบเรียง พ.ย.52
เพิ่มเติม เม.ย.53
เพิ่มเติม พ.ค.53
เพิ่มเติม มิ.ย.53
เพิ่มเติม ก.ค. 53
เพิ่มเติม พ.ย. 53
เพิ่มเติม ม.ค. 54
เพิ่มเติม เม.ย. 54
เพิ่มเติม ส.ค. 54
เพิ่มเติม พ.ย. 54
เพิ่มเติม ม.ค. 55
เพิ่มเติม ต.ค. 55