เรียน ท่านผู้ดูแลโซนทุกท่านทราบ
ท่านมีหน้าทีดูแลความเรียบร้อย ควบคุมเนื้อหาให้อยู่ในความถูกต้อง
และเหมาะสมให้เป็นไปตามกฏหมาย บรรทัดฐานของสังคม และกฏกติกาของเวป

โดยผู้ดูแลมีสิทธิจัดการบอร์ดเป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้
- "ปักหมุด"
- "ปิด" ไม่ให้กระทู้โพสตอบได้อีกต่อไป
- "แก้ไข"
- "ลบ"
- และยังมีอีกมากทั้ง รวม ย้าย อนุมัติไฟล์แนบ ฯลฯ

ทั้งนี้เพื่อดำรงความถูกต้อง ความดีงาม
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเวป Boyzathailand.com

คำเตือน
ห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนในหมวดโซนทุกโซน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
โดยให้ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน ในหมวดซื้อขายแลกเปลี่ยน เท่านั้น
ละเลย หรือ ฝ่าฝืน แบนถาวร

ไม่ว่าจะเป็นการเทคนิค โดยการให้สมาชิกมาตั้งกระทู้ถามแล้วก็ทำการโฆษณา
ขอให้ยุติพฤติกรรมดังกล่าวเสีย