รถสตารจไม่ติดเลยคับ ไฟมาหัวเทียนบ้างไม่มาบ้าง ลองยืมปลั๊กหัวเทียนคนอื่นมาใส่ก็เปนเหมือนเดิม อยากทราบว่าเปนที่อะไรคับ