คัยมีไม่ได้ใช้รกบ้านแบ่งกันมาใช้คับ. ขอเป็น18/185ถึง250สถาพ. ไม่ต้องสวยมากไม่ผุก็พอ