รถผมเวฟ125s ลูก56 ชัก3
คาบูเดิม แคมแต่ง กล่องไฟเดิม

อยากทราบว่าไล่สเตอเบออะไร

และนมหนูน้ำมันกับอากาศเบอร์อะไรครับ