ไปเจอคลิปมา อันนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ yamaha อย่างล้ำเลย อย่างกะหุ่นยนต์