เสื้อสูบเวฟ100กับเวฟ110ตัวคาบูเหมือนกันมั้ยครับ ผู้รู็ช่วยบอกหน่อยครับบ