เมื่อปี 2555 ผมได้ขายรถไป เป็นรถคันแรกที่ผมลงขาย ยังไม่มีประสบการณ์ และตอนซื้อขายได้ทำการโอนลอยไม่ระบุชื่อ (เอกสารไม่อยู่แล้วครับ)
ผมเข้าไปเช็คในระบบขนส่ง ชื่อรถคันนี้ยังเป็นชื่อผมอยู่เลยครับ ผมต้องทำอย่างไรดีครับ สามารถยกเลิกการใช้งานรถคันนี้ได้หรือไม่ครับ รบกวนด้วยครับ