ในขณะที่คุณโพสข้อความ สามารถเพิ่ม prefix ด้านหน้าเข้าไปได้ด้วยการเลือกดังภาพ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ:	530616_003.jpg
ครั้ง:	264
ขนาด:	45.1 กิโลไบต์
ID:	4127เพียงเท่านั้ท่านก็สามารถมี prefix นำหน้ากระทู้ของท่านแล้ว
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ:	530616_004.jpg
ครั้ง:	258
ขนาด:	79.1 กิโลไบต์
ID:	4128เวลาดูบอร์ด ก็สามารถเลือกชนิดของกระทู้ได้
แยกการซื้อ หรือขาย ได้อย่างสะดวก
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ:	530616_005.jpg
ครั้ง:	253
ขนาด:	59.7 กิโลไบต์
ID:	4129